หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2561”
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2561”

admin fin
2018-10-18 14:08:19         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดงาน คนดีศรีสุนันทา’61 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาและกีฬา ชั้น 4

       ในปีนี้คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จำนวน 1  ท่าน ได้แก่ อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   โดยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงาน   ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฉายวีดีทัศน์และกล่าวแสดงความรู้สึกจากผู้เกษียณอายุราชการ การมอบของขวัญ ของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก