หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างวัตถุมงคล งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างวัตถุมงคล งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin fin
2018-10-18 14:10:51


        วันที่ 5 ตุลาคม 2561   ที่ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างวัตถุมงคล งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดประมูลชุดเหรียญมงคล ฯ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  และกำหนดวันประมูลเหรียญชุดเลขมงคล  หลังพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ  ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา