หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

admin fin
2018-11-23 12:14:14      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ทีมคณาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย เทศกาลลอยกระทง  โดยจัดการแสดงรำวงมาตรฐาน และการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย  ณ   เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน นี้