หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จัดแนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ ให้กับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จัดแนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ ให้กับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

admin fin
2022-02-14 09:17:11


        เมื่อเร็วๆนี้ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ ให้กับคณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแขนงวิชาการเงินการธนาคารว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร  การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา  โดยมีอาจารย์ ดร. ณัฐณิชา  กลีบบัวบานหัวหน้าแขนงวิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  รุ่นพี่  ศิษย์เก่า ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียน   การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปี 2565  และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อแขนงวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการอีกด้วย  มีอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี    เข้าร่วมแนะแนวผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet  


อาจารย์ ดร. ณัฐณิชา  กลีบบัวบาน:ภาพ/ข้อมูล.

กันยากร สุจริตเนติการ :เรียบเรียง/รายงาน

 งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา