หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาพีอาร์ วจก.สวนสุนันทา จัดโครงการ PR We are The One #10 สุดปัง พลัง PR
นักศึกษาพีอาร์ วจก.สวนสุนันทา จัดโครงการ PR We are The One #10 สุดปัง พลัง PR

admin fin
2020-09-28 11:42:02


             ด้วยโครงการ PR WE ARE THE ONE จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 10 ที่ผ่านมา มีการสร้างสรรค์ชื่องานขึ้นทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในชื่อ PR WE ARE THE ONE สุดปัง พลัง PR

            เมื่อเร็วๆนี้  นักศึกษาแขนงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ PR WE ARE THE ONE ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ สุดปัง พลัง PR ณ ห้อง Minitheater  ชั้น 6 อาคาร 57 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 กิจกรรมเสวนาแบ่งปัน “ประสบการณ์นักศึกษาประชาสัมพันธ์” จากรุ่นพี่  ศิษย์เก่า รวมไปถึงกิจกรรมพาน้องชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอาจารย์ประจำแขนงวิชาทั้ง 6 ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน และมีความอบอุ่น และได้ความรู้กลับมามากมาย

            อาจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “โครงการ PR WE ARE THE ONE ครั้งที่ 10 สุดปัง พลัง PR ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสามัคคีความเข้าใจเกี่ยวกับแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เพิ่มพูนความรู้ในการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และสังคมเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและดำรงอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขต่อไป