หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาพีอาร์ วจก. เดินทรูปประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดเครื่องแต่งกายในหัวข้อ “แฟชั่นพลังงาน”
นักศึกษาพีอาร์ วจก. เดินทรูปประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดเครื่องแต่งกายในหัวข้อ “แฟชั่นพลังงาน”

admin fin
2020-10-19 14:50:09


        เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ทำการเดินทรูปประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด SSRU Fashion Energy Award ในหัวข้อ “แฟชั่นพลังงาน” ภายใต้โครงการ SSRU New Gen Energy คนรุ่นใหม่รู้ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยทำการประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการไปจนถึงบริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 กันยายน 2563 และจะดำเนินการประกวดในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไ