หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จัดแนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ ให้กับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
        เมื่อเร็วๆนี้ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล ...
2022-02-14 09:17:11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร "อาชีพที่ตลาดต้องการ นักการเงินซึ่งสายงานนี้ที่เป็นเสาหลักของทุกองค์กร ...
2021-11-26 15:21:28
บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ นำโด ...
2020-12-21 09:46:38
บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดก ...
2020-12-21 09:45:24
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมอาจารย์ประ ...
2020-12-21 09:43:43
ข่าวย้อนหลัง